AT Compus

Projekt Zvýšení vzdělanosti zaměstnanců
Název projektu:

Zvýšení vzdělanosti zaměstnanců

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004582

Společnost AT Compus s.r.o. od 1. 3. 2017 do 31. 10. 2018 realizuje projekt s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004582 a názvem Zvýšení vzdělanosti zaměstnanců. V rámci projektu jsou pořádány kurzy měkkých a manažerských dovedností a technického a jiného odborného vzdělávání. Cílem projektu je pomocí vzdělávacích aktivit projektu zvýšit odbornost svých zaměstnanců. Projekt obsahuje ucelený plán vzdělávacích aktivit pro 16 zaměstnanců společnosti AT Compus s.r.o. a je financován Evropskou unií přes Operační program Zaměstnanost.